Strona Główna » Artykuł sponsorowany » Na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu KPP?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu KPP?

Kilka lat temu zostało przeprowadzone badanie, które wykazało, że 40% Polaków chciałoby podnieść swoje kompetencje związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Zwiększające się z roku na rok zainteresowanie pierwszą pomocą spowodowało, że na rynku pojawiło się wiele firm świadczących takie usługi. Spośród tak dużego wyboru trudno wybrać najlepszy dla siebie kurs. Czym w takim razie należy się kierować przy wyborze kursu KPP?

Kursy KPP – kto organizuje?

Jedną z instytucji, która prowadzi kursy KPP, jest Centrum Ratownictwa, które regularnie przeprowadza szkolenie KPP dla osób prywatnych, firm, służb mundurowych oraz straży pożarnej. Dla ekspertów przeprowadzających szkolenia kwalifikowana nie ma tajemnic. Każdy kurs KPP opiera się na najnowocześniejszych osiągnięciach z zakresu ratownictwa i medycyny ratunkowej. Celem tej instytucji jest rzetelne przygotowanie każdego uczestnika kursu do podjęcia sprawnej akcji ratowania zdrowia lub życia człowieka w sytuacji, kiedy jest ono zagrożone. Nad poziomem przeprowadzanych kursów czuwa Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych we Wrocławiu, który dokonuje stałego nadzoru merytorycznego przekazywanych podczas szkoleń informacji.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – co to takiego?

O pierwszej pomocy słyszał każdy, jednak wiele osób zastanawia się na tym, czym jest kwalifikowana pomoc. Jest to forma pomocy, która może być udzielona osobie poszkodowanej wyłącznie przez przeszkolonego ratownika. Jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę typy pierwszej pomocy, to KPP znajduje się między pomocą udzielaną przez każdego świadka zdarzenia a medycznymi czynnościami, których może się podjąć pracownik medyczny (ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka).

Kto prowadzi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Każde szkolenie KPP jest nie tylko przygotowywane, ale też prowadzone przez zespół specjalistów. W grupie instruktorów znajdują się osoby, które na drodze zawodowej codziennie uczestniczą w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z kursantami ratownicy medyczni oraz lekarze. Zespół profesjonalnych instruktorów uzupełniają także psycholodzy, którzy na końcowym etapie szkolenia wyjaśniają, jak udzielić wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym.

Jakie zagadnienia będą poruszane na kursie?

Mimo że potencjalny uczestnik kursu nie musi się do niego w żaden sposób przygotowywać, warto wiedzieć, jakie zagadnienia na kursie będą poruszane. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowany przez Centrum Ratownictwa to 66 godzin zajęć, z czego 41 godzin trwa część praktyczna.

Kursy KPP mają za zadanie nauczyć kursanta podstawowej wiedzy z zakresu ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Uczestnik zostaje zapoznany z anatomią ludzkiego ciała i dowiaduje się, jak reagować w przypadku różnego rodzaju urazów organizmu bądź w stanach chorobowych. Na kursie zostają także wyjaśnione zasady działania poszczególnych urządzeń do ratowania życia oraz sposoby ich dezynfekcji.

Powyżej zostało wymienionych jedynie kilka kwestii poruszanych na kursie. Przed zapisaniem się na kurs, warto więc zapoznać się z dokładnym harmonogramem szkolenia.

Czy udostępniane są pomoce dydaktyczne?

Wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie warto utrwalić za pomocą pomocy dydaktycznych. Najczęściej kursanci w cenie kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, materiały e-learningowe oraz dostęp do prezentacji multimedialnych, które są wykorzystywane podczas kursu.

Jakie uprawnienia można zdobyć po kursie KPP?

Wszystkie profesjonalne kursy KPP powinny zakończyć się państwowym egzaminem, który podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z otrzymaniem tytułu „Ratownika”. Jest to najwyższa forma przeszkolenia dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Zobacz także

zimowe oslabienie

Jak poradzić sobie z zimowym osłabieniem?

Zmiany pór roku wpływają na człowieka. Nastrajają go pozytywnie lub negatywnie, napełniają energią, bądź osłabiają. Osłabienie …

Podziel się ze znajomymi