Nieinwazyjne metody badania brzucha

Nieinwazyjnymi badaniami brzucha nazywamy badania obrazowe lub fizykalne nienaruszające struktur anatomicznych brzucha. Metody badania brzucha stanowią podstawową metodę różnicowania podejrzewanych chorób w obrębie układu trawiennego, kostnego, hormonalnego i innych układów znajdujących się w obrębie jamy brzusznej. Oprócz badania fizykalnego stosowane są techniki takie jak ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz klasyczne zdjęcie rentgenowskie.

Różne metody – wspólny cel

Niezależnie od sposobu badania istotą przeprowadzanych zabiegów jest oszacowanie struktur wewnętrznych brzucha w celu rozpoznania choroby i ustalenia optymalnego leczenia.

Najbardziej podstawowym badaniem brzucha jest badanie fizykalne. Składa się z 4 różnych zabiegów wykonywanych w przedstawionej poniżej kolejności:

  • Oglądanie – dokładne obejrzenie skóry brzucha pozwala na postawienie pierwszych hipotez na temat istoty choroby.
  • Osłuchiwanie – osłuchanie brzucha stetoskopem umożliwia ocenę ruchów perystaltycznych jelit. Brak odgłosu może świadczyć o zatorze w jelitach lub porażeniu ich motoryki.
  • Opukiwanie – opukanie granic wątroby i śledziony pozwala na kontrolę wielkości narządów.
  • Badanie fizykalne – dotyk oraz ucisk brzucha daje możliwość znalezienia miejsca tkliwego, guzków oraz innych nieprawidłowości.

Badanie lekarskie niekiedy musi być dopełnione dokładniejszym badaniem przy pomocy obrazowania medycznego. Podstawowym badaniem jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne badanie aparatem USG. Ultrasonografia poprzez wykorzystanie odbicia fal dźwiękowych przez wewnętrzne struktury brzucha pozwala w dobrej rozdzielczości ocenić większość struktur jamy brzusznej.

Dokładniejsze badanie wykonywane jest przy pomocy rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Rezonans jest metodą nieingerującą w żywe tkanki. Tomografia, będąca niejako rozwinięciem techniki zdjęcia rentgenowskiego, związana jest z napromieniowaniem promieniowaniem jonizującym. Wykonywanie tego badania wymaga ścisłej kontroli przyjmowanych dawek promieniowania. Wskazania do wykonania klasycznego zdjęcia rentgenowskiego zostały ograniczone do szybkich testów przesiewowych oraz badań układu moczowego.

Badanie ze strony chorego

Przygotowanie się do badań diagnostycznych nie zawsze jest możliwe. Wiele problemów w obrębie jamy brzusznej występuje nagle. W takich przypadkach nie ma czasu na przygotowania.

Obrazowanie wewnętrznych struktur brzucha, zwłaszcza przy pomocy ultrasonografii i RTG, może być utrudnione przez zebrane w jelitach gazy. Z tego powodu należy zastosować się do kilku wskazań przed planowanym badaniem. Przede wszystkim zalecana jest wstrzemięźliwość od pokarmów do kilku godzin przed badaniem. Powstrzymanie się od palenia tytoniu jest kolejnym warunkiem udanego badania. W celu pozbycia się zalegającego w jelitach powietrza zalecane jest stosowanie preparatów z symetykonem do kilku godzin przed badaniem.

Prawidłowo wykonana diagnostyka brzucha często jest warunkiem odpowiedniego leczenia.

Zobacz także

10 sposobów na zastosowanie oleju kokosowego

Zastosowania oleju kokosowego Olej kokosowy jest darem natury, z którego trzeba korzystać jak najczęściej. Nie oznacza to jednak stosowania …

Podziel się ze znajomymi