Pianka polietylenowa – jakie własności decydują o jej popularności?

Najczęściej wykorzystywany spieniony polimer? To oczywiście pianka polietylenowa. Ten zamkniętokomórkowy materiał, dostępny zarówno w nawojach, jak i w blokach, wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, które przekładają się na uniwersalność zastosowań. Czym jednak dokładnie jest pianka PE i jak można ją wykorzystać w prowadzonej działalności? Oto najważniejsze informacje.

Pianka PE – czyli co?

Pianka polietylenowa to tworzywo o zamkniętokomórkowej strukturze. – Pianka PE może uzyskać formę sieciowaną lub nieusieciowaną, które różnią się między sobą parametrami oraz zakresem zastosowań. W każdym przypadku powstaje jednak materiał o dobrych właściwościach izolacyjnych, lekki, miękki i elastyczny, który da się formować na wiele sposobów – wyjaśnia ekspert z firmy Polting Foam. To sprawia, że pianki polietylenowe można wykorzystywać w niezwykle rozległym i stale poszerzającym się zakresie.

Jak powstaje pianka PE?

Sposób powstawania pianki PE jest uzależniony od tego, czy produkowana jest usieciowana, czy nieusieciowana wersja.

Pianka niesieciowana w nawojach powstaje w wyniku spienienia polietylenu o małej gęstości (LDPE) w procesie wytłaczania z wykorzystaniem mieszanki gazów takich jak propan-butan. Ta w blokach jest tworzona na innego typu liniach produkcyjnych. Podobnie jak przy nawojach pierwszy etap stanowi wytłaczanie spienionego już polietylenu. Po wypełnieniu cylindrycznego pojemnika jego zawartość (porcja) zostaje wtłoczona do formy, gdzie stygnie przybierając kształt płyty / bloku.

Pianka sieciowana w nawojach produkowana jest w zupełnie inny sposób. Najpierw przygotowuje się na gorąco plastyczną masę z granulatu PE, w której dokładnie wymieszane są dodatki typu spieniacz, czynnik sieciujący, katalizatory i barwniki.
Z tej masy zwanej „matrixem” formuje się wstęgę odpowiedniej długości i szerokości. Następny etap polega na przepuszczeniu jej przez długi piec (tunel grzewczy), gdzie pod wpływem temperatury uaktywnia się czynnik spieniający i sieciujący. Powstały pas spienionego polietylenu przechodzi przez szereg rolek i kalandrów (układów wałków) w celu ustabilizowania grubości i wystudzenia. Na końcowym etapie zostaje zwinięty w rolkę.

Pianka sieciowana w blokach powstaje z odpowiednich wymiarów płytki „matrixu” w podgrzewanej formie. Polietylen, ekspandując, wypełnia formę przyjmując jej wymiary.

Jakie właściwości mają pianki polietylenowe?

Pianka polietylenowa to tworzywo, które charakteryzuje się – w ogólnym ujęciu m.in.:

  • efektywnym absorbowaniem dźwięków,
  • właściwościami termoizolacyjnymi (przy niskich gęstościach, tj. w granicach 15-33 m3/kg),
  • odpornością na działanie wilgoci oraz wielu substancji chemicznych – zwłaszcza detergentów i niektórych rozpuszczalników,
  • możliwością formowania na gorąco – przyjmie wówczas formę matrycy / formy (kształtki piankowe mogą również powstać przez obróbkę skrawaniem);
  • możliwością wykorzystania w bardzo szerokim zakresie temperatur (zachowuje własności w przedziale od -40 do +95°C).

Warto również pamiętać, że spieniony polietylen może zostać dostosowany do zapotrzebowania klienta – możliwe jest m.in. zamówienie pianek PE w wersjach: trudnopalnej, antystatycznej czy prądoprzewodzącej. Nie bez znaczenia pozostaje również wybór między wersjami usieciowaną a nieusieciowaną – każda z tych odmian cechuje się innymi właściwościami. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że pianka usieciowana jest znacznie bardziej wytrzymała i zdatna do ponownego termoformowania, a nieusieciowana wyróżnia się większą miękkością i korzystniejszą ceną.

Gdzie wykorzystuje się piankę PE?

Lista branż, w których sięga się po pianki polietylenowe w różnej postaci, jest niezwykle długa. Wśród kluczowych zastosowań można wyróżnić te w:

  • budownictwie – szczególnie często sięga się np. po termoizolacyjne otuliny z pianki polietylenowej, a także izolacje z pianki polietylenowej na „podłogi pływające” czy uszczelnienia pokryć dachowych z tego materiału,
  • obuwnictwie i ortopedii – ze spienionego polietylenu powstają rozmaite wkładki i inne miękkie elementy zabezpieczające czy amortyzujące,
  • sporcie i rekreacji – do tworzenia rozmaitych mat, stosowanych w celach amortyzacyjnych i izolacyjnych na salach ćwiczeń, ale także na zewnątrz (np. na placach zabaw),
  • transporcie i logistyce – zwłaszcza w kontekście tworzenia wypełniaczy do opakowań, które mają ochronić przewożone przedmioty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

To oczywiście tylko ułamek możliwości, jakie daje pianka polietylenowa w odpowiednio dobranej postaci. Warto przy tym pamiętać, że – z uwagi na duże zróżnicowanie tego materiału – jego odpowiednią wersję trzeba dobrać po konsultacji z ekspertami. Dzięki temu docelowa postać pianki, wykorzystana w procesie produkcyjnym, pozwoli osiągnąć zamierzone rezultaty w optymalnej cenie

Zobacz także

32 pomysły na prezent dla Mamy w 2020 roku

Pomysły na prezenty dla Mamy w 2020 roku Wszystkim mamom należy się codzienny szacunek i uznanie, lecz w czasie ich …

Podziel się ze znajomymi