Eksportowanie poczty z Outlook Express do Windows Live

Z Outlook’a eksport danych odbywa się w trzech krokach:

 • Skopiowanie wiadomości z poczty
 • Skopiowanie książki adresowej do csv
 • Skopiowanie ustawień konta

eksportowanie poczty z outlook, eksport poczty do windows live, import poczty, eksport kontaktów z poczty, import kontaków z poczty

Skopiowanie własnej poczty z Outlook Express

 1. Uruchom program Outlook Express.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Konserwacja kliknij przycisk Folder magazynu.
 4. W oknie dialogowym Lokalizacja przechowywania skopiuj lokalizację przechowywania. W tym miejscu przechowywane są wszystkie pliki z wiadomościami. Należy te pliki skopiować.

Wyeksportowanie kontaktów do pliku

Aby wyeksportować książkę adresową do pliku csv, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.
 2. Kliknij pozycję Plik tekstowy (w formacie CSV), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 4. Wybierz uprzednio utworzony folder Kopia zapasowa poczty.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz kopia zapasowa książki adresowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaznacz pola wyboru odpowiadające polom, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Wyeksportowanie ustawień konta pocztowego do pliku

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 2. Na karcie Poczta kliknij konto pocztowe, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
 3. W polu Zapisz w wybierz folder Kopia zapasowa poczty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Powtórz te kroki dla każdego konta pocztowego, które chcesz wyeksportować.
 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Teraz wszystkie potrzebne nam pliki zostały wyeksportowane i są gotowe do przeniesienia . Na następnej stronie przeczytasz jak zaimportować dane do programu Windows Live .

Zobacz także

Zobacz świat po LSD – Deep Dream Generator

Deep Dream to program stworzony przez Google służący do rozpoznawania obrazów. Dzięki temu algorytmowi Google próbuje zgadnąć co znajduje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.