Rodzaje kredytów dla firm

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze obciążone jest pewnym ryzykiem, zawsze wymaga też stałego doskonalenia oferowanych produktów czy usług. Ponieważ realizacja dalekosiężnych celów przedsiębiorstwa, a czasem nawet bieżącego planu bywa niemożliwa z wykorzystaniem wyłącznie własnych środków, kredyty dla firm stanowią ważną pozycję w ofertach banków.

Produkty finansowe dla przedsiębiorców tworzą oddzielny, bardzo ważny dział ofertowy właściwie wszystkich banków. Firmy i instytucje mogą korzystać z rozmaitych form kredytowania, oczywiście na warunkach zupełnie innych niż klienci prywatni. Wybór właściwego kredytu uzależniony jest od celu, na jaki przedsiębiorca ma zamiar przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki.

Kredyty inwestycyjne dla firm

W ramach kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może ubiegać się o środki np. na zakup nieruchomości, budowę lub modernizację posiadanych obiektów przemysłowych oraz maszyn, rozbudowę zaplecza technicznego, a nawet wartości niematerialnych, jak np. oprogramowanie komputerowe, koncesje i licencje. Mamy tu więc do czynienia z finansowaniem inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które są niezbędne do rozwoju działalności; stąd też nazwa tej formy kredytowania – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy dFinance.pl.

Kredyty inwestycyjne dla firm należą do długoterminowych, czyli udzielane są na bardzo długi czas (choć w przypadku finansowania środków trwałych na okres nieprzekraczający ich amortyzacji). Wysokość kredytu uzależniona jest w takim przypadku od kosztów planowanego przedsięwzięcia. Składając wniosek o przyznanie kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca powinien dostarczyć do banku również biznesplan, dokumentujący celowość planowanej inwestycji oraz szacunkowe przychody z jej realizacji. Bardzo często banki wymagają też od kredytobiorcy zabezpieczenia w postaci wkładu własnego. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach dostosowanych do terminów realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia (np. w przypadku inwestycji w budowę nieruchomości).

Kredyt obrotowy dla firmy

W ramach kredytu obrotowego przedsiębiorca może pozyskać środki na finansowanie bieżących potrzeb działalności, a więc np. na zakup surowców i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości pracy firmy, wypłatę wynagrodzeń lub spłatę zaległości. Kredyt obrotowy pozwala na zwiększenie środków obrotowych kredytobiorcy, zatem takie produkty finansowe przeznaczone są dla podmiotów gospodarczych, które doświadczają chwilowych trudności w utrzymaniu płynności finansowej z powodu sezonowego charakteru branży lub zamrożenia własnych funduszy (np. w nieopłaconych przez kontrahentów fakturach). Kredyty obrotowe zaliczane są do krótkookresowych i udzielane są na niewielkie kwoty. Odsetki zazwyczaj naliczane są co miesiąc, a spłata może odbywać się w systemie ratalnym lub jednorazowo.

Kredyt konsolidacyjny dla firmy

Kredyt konsolidacyjny dla firmy polega na połączeniu zobowiązań istniejących w innych bankach w celu uzyskania jednej, niższej raty i rozłożenia spłaty na dłuższy okres. Korzystając z takiego rozwiązania, przedsiębiorca może więc połączyć w jedno zobowiązanie kilka zaciągniętych wcześniej kredytów z leasingiem czy nawet pożyczką pozabankową. Chociaż uzyskanie takiego kredytu dla firmy z niestabilną sytuacją może być trudne, płynące z niego korzyści skłaniają coraz więcej przedsiębiorców do ubieganie się o takie wsparcie.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze konkretnego rodzaju kredytu dla firmy, watro dokładnie zapoznać się z ofertami różnych banków i porównać możliwie jak najwięcej możliwości. Dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego, który jest w stanie szybko przygotować propozycje najkorzystniejsze dla twojego biznesu.

Zobacz także

Jak założyć wspólne konto?

Zakładanie wspólnego konta Wspólne konto, na które wpływają dochody oraz z którego pobiera się pieniądze na domowe wydatki, może okazać …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podziel się ze znajomymi