Jak skutecznie walczyć z mobbingiem w pracy i nie zwariować?

Niegdyś zjawisko w Polsce nieznane, obecnie często doświadczane. Co takiego zmieniło się w naszym kraju, że musimy zmagać się z mobbingiem? Jak skutecznie walczyć z mobbingiem w pracy i nie zwariować?mobbing w pracy

Wg polskiego Kodeksu Pracy (art. 943 § 2 K.p.), mobbing oznacza „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Nasze prawodawstwo nie jest jednak doskonałe, szczególnie w kwestii dochodzenia swoich praw i zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Na dodatek, wysokie bezrobocie, niekorzystne warunki pracy i płacy, umowy śmieciowe – wszystko to powoduje, że mobbing w Polsce kwitnie. Ofiary nie mogą się jednak poddawać i biernie go tolerować!

Osoba mobbingowana najpierw musi stwierdzić, czy to, co ją spotyka, faktycznie jest mobbingiem! Należy odróżnić mobbing od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (np. dyskryminacji kobiet przy awansach) oraz od egzekwowania poleceń i dyscypliny. Mobbing dotyczy celowego: poniżania, ośmieszania, zaniżania samooceny, eliminowania lub izolowania pracownika od współpracowników. Osobą dopuszczającą się mobbingu może być zarówno sam pracodawca, jak i przełożony i/lub współpracownicy.

Jeśli już stwierdzimy zachowanie noszące znamiona mobbingu, zacznijmy działać! Pamiętajmy, że pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi! Art. 943 § 1. K.p. umożliwia przy tym dochodzenie swoich praw w sądzie. Ofiara może nawet otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za utratę zdrowia, jeśli dowiedzie, że to skutek mobbingu (na podstawie art. 300 i 943 §4. K.p. oraz art. 445 i art. 444 Kodeksu Cywilnego).

Osoby prześladowane powinny od razu zacząć zbierać dowody potwierdzające mobbing w miejscu pracy. Należy też zgłosić sprawę pracodawcy, jeśli mobberem jest współpracownik, lub przełożony niższego szczebla. Można też skierować sprawę do komisji antymobbingowej lub dyscyplinarnej, jeśli taka w miejscu pracy istnieje. Oczywiście w naszym kraju, dla uniknięcia odpowiedzialności, sprawy te są często zamiatane pod przysłowiowy dywan, więc wtedy pozostaje już tylko sąd!

mobing w pracy

Osoba prześladowana nie może też dawać się psychicznie zdominować, bo nieustanny stres może się skończyć depresją. Na dodatek, problemy w pracy przenosi się na grunt domowy. Zamiast załamywania się, zacznijmy więc walczyć! To skutecznie zmieni nasze nastawienie i stan psychiczny – z ofiary, staniemy się zwycięzcą! Mobber w żadnym wypadku nie może czuć się bezkarny, a brak naszej reakcji ewidentnie mu to umożliwi! Poszukajmy też innych prześladowanych współpracowników i razem zgłośmy sprawę do sądu, gdzie możemy walczyć także wtedy, gdy mobber wyrzuci nas z pracy. Pamiętajmy również, że żadna praca i płaca nie jest warta utraty zdrowia! Dlatego poważnie rozpatrzmy możliwość zmiany zatrudnienia. Jeśli pracujemy w dużej firmie, możemy też prosić pracodawcę o przeniesienie do innego działu. Zanim jednak sytuacja jakoś się wyjaśni, starajmy się przetrwać ciężki okres. Warto wtedy odrywać się od pracy i nie nabijać nadgodzin, za to spędzać mile czas na łonie rodziny, przyjaciół i przyrody, zacząć intensywniej uprawiać sport, lub znaleźć wreszcie czas na swoje hobby. Z kolei w pracy nie dajmy się prowokować, nie pokazujmy łez i nie wpadajmy w panikę! Zbierajmy za to dowody i świadków, bo przecież to my mamy być ostatecznym zwycięzcą! Jeśli jednak nasz stan psychiczny ulegnie pogorszeniu, koniecznie udajmy się po pomoc do psychologa lub psychiatry. Fakt ten może nam dodatkowo pomóc w sądzie, jeśli to tam musimy rozwiązać cały spór!

Zobacz także

Jak skutecznie przemawiać do ludzi

12 porad jak prawidłowo przemawiać

Jak skutecznie i prawidłowo przemawiać do ludzi. Przemawianie nie jest proste i mało osób ma naturalny dar do wygłaszania porywających mów. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podziel się ze znajomymi